Yönetim Kurulu

Başkan: Leyla Özdağ – 0 535 975 87 84 ( Antalya KKD )
Başkan Yardımcısı: Mert Baykal – 0 533 762 88 00 ( Trakya KKD )
Genel Sekreter: Murat Soygüllücü – 0 533 343 07 80 ( Kayseri KKD )
Sayman: Erhan Dönmez – 0 555 255 91 26 ( Asya KKD )
Yönetim Kurulu Üyesi: Turan Yücel – 0 538 812 84 48 ( Bursa KKD )
Yönetim Kurulu Üyesi: Mümtaz Akıncı – 0 543 843 55 43 ( Samsun KKD )
Yönetim Kurulu Üyesi: Mert Okkaoğlu – 0 533 492 79 77 ( Uşak KKD )
UKKF adına FICC Temsilcisi: Alper Kasas 0 532 681 14 22

Denetim Kurulu

Asya KKD: Erdal Ötügen 0 533 261 61 28
Asya KKD: Gülçin Ayık 0 541 466 84 68
Canlar KKD: Nevzat Sezgin 0 532 615 74 08

Üye Dernekler

Antalya KKD: Kemal Atay 0 533 665 77 27
Asya KKD: Alper Tuykun 0 555 977 20 48
Bursa KKD: Mahmut Bilir 0 532 383 68 36
Canlar KKD: Merih Güney 0 530 642 76 66
Gezenbilir Doğa Sporları: Sedat Açıl 0 536 774 29 25
İstanbul KKD: Tahsin Özkeskin 0 532 394 35 38
İzmir KKD: Erdal Altın 0 532 702 24 24
Kayseri KKD: Murat Soygüllücü 0 533 343 07 80
Sakarya KKD: Osman Gündüz 0 532 633 05 06
Samsun KKD: Mümtaz Akıncı 0 543 843 55 43
Trakya KKD: Mert Baykal 0 533 762 88 00
Uşak KKD: Mert Okkaoğlu 0 533 492 79 77
Yeşil Gönen KKD: Serdal Acar 0 532 720 93 78