AKKD 2. Olağan Genel Kurulu

AKKD 2. Olağan Genel Kurulu – 06.03.2011

Asya KKD’nin 2. olağan Genel Kurulu yoğun bir katılım ile kahvaltı sonrası gerçekleştirilmiştir.

Eski Yönetim ve Denetim Kurulunda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Yeni YK ve Denetim kurulu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Derneğin Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine
Erdal Ötügen
Soner Ertuğrul
Necdet Tunguç
İlhan Kubilay
Fahrettin Yazkan

Derneğin Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine
Sabahattin Tosuner
Nadi Sarıkuzu
Esad Papila
Behçet Berkkam
Özkan Berkan

Derneğin Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine
Hüsniye Karahan
Erol Özkurt
Tuğrul Başaranoğlu

Derneğin Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine
B.Saim Ertem
Nihan Dönmez
Hüseyin Çadırcı

Federasyon yönetiminde derneğimizi temsil etmek üzere
Soner Ertuğrul
Fahrettin Yazkan
Behçet Berkkam
İlhan Kubilay
Mehmet Ünveren
Tuğrul Başaranoğlu