Uluslararası Eko Turizm Sempozyumu

Uluslararası Eko Turizm Sempozyumu – 26.05.2010

Değerli Arkadaşlar,
Uluslararası Nadir ve Endemik Bitkiler ve Eko Turizm Sempozyum’u Fethiye’de 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 40’ı yabancı olmak üzere 130 yerli uzman ve Akademisyen’in katılarak değişik konularda iki ayrı salonda tebliğler sunduğu sempozyum, konu ilgili bir çok kurum temsilcileri ile karşılıklı görüşme ve sorunlarımızın dile getirilmesi açısından çok faydalı olmuştur.

Sempozyum kapsamında, Endemik bitkilerimiz ve kaybolmakta olan bitki ve hayvan türlerimizi gösteren 3 ayrı sergi açıldı. Ayrıca Köyceğiz Sandras dağı zirvesine nadir bitki türlerinin ve özellikle orkidelerin görülmesi için bir tur düzenlendi.

Eko Turizm kapsamında Çevreci kuruluşlar, Tema, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu yetkilileri ile bizi ilgilendiren konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaya, kişileri bilgilendirmeye çalıştım.

Özellikle Çevre ve Orman Bakan Danışmanı hazırlayacağımız dosya kapsamında Bakanlıkları ile ilgili sorunlarımızı çözme konusunda ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdiler. Yine yöre Belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlükleri ile yapılan görüşmelerde de ellerinden gelen her türlü yardım ve iyileştirme konusunda sözler alındı.

Tabii ki bu tip toplantıların hemen arkasından somut sonuçlar çıkmaz, sonuç alabilmek için hazırlıkların yapılıp ilgili birimlerimlere iletilmesinden sonra söz verdikleri konularda yapılan çalışmaları yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Bu sempozyumda ben de Karavan sektörünün Turizm içindeki yerini, eksikliği, Avrupa ile üretim, kamp yerleri ve sektör geliri ile ilgili mukayeseli rakamlar vererek, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi tüm katılanlara görsel bir sunum halinde aktarmaya ve konu hakkında farkındalık yaratmaya çalıştım.

Sempozyum sonrası yayınlanacak kitapta bu isteklerimiz ve çözüm önerilerimiz de yer alacaktır.

Kanımca, Karavan camiasının varlığını, bir çok kurum ve kuruluş önünde duyurmak, tanıtım ve kamuoyu oluşturması açısından çok faydalı oldu.

Saygılarımla,
Erdal Ötügen