Prosedürler

Bu belge, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) tarafından örnek bir kampinglerde olması gerekenler saptanarak, mevcut kamp­ingler ile yeni kamping açmak isteyenlere yol göstermek amacıyla hazırlanmış özet bilgi ve tavsiyeleri içermektedir.

Standartların hazırlanmasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan 1.6.2019 tarih 30791 sayılı Turizm Tesislerinin niteliklerine ilişkin Yönetmeliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonun standartları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi almak istey­enler veya sorusu olanlar UKKF ile temasa geçerek her türlü tamamlayıcı bilgiyi alabilirler.

1. Kamping Tanımı ve Yer Seçimi:

Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle kampçıların kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az 30 ünitelik ( karavan, çadır, bungalov ) tesislerdir. Söz konusu ünitelerin birbirinden ayrılarak gruplandırılması önerilir.

2. Çevre Düzenlemesi:

Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

3. Giriş tesisleri:

Girişte, otopark, resepsiyon ve danışma, ünite sayısının %25’ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, posta hizmetlerinin yapıldığı tesisler ile bekçi yatak odaları ve personel tesisleri bulunur.

3.1 Kamp sahasına giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi için resepsiyonun girişe yakın bir yerde olması uygundur. ışıklandırılmış resepsiyon yazısı, kamping giriş/çıkışı için elektrikli veya kontrollu açılıp kapanan kapı kolaylık ve güvenlik için önerilir.

3.2 Misafirlerin huzuru için gece belirtilen saatlerde kamp içinde araba trafiği yasaklanmalıdır. (Örneğin 23:00–07:30 gibi). Belirtilen saatler herkesin görebileceği şekilde belirtilir.

3.3 Giriş kapısının dışında park yeri olmalıdır. Park alanı; kampinge giriş kaydını yaptıracak karavan ve motokaravanların kayıt esnasında park etmeleri ve gece kampinge giremeyen kamp sakinlerinin araçlarıyla geceyi geçirmeleri için kullanılır.

4. Kapasite ve Kampçı Birimleri:

Kampinglerde, kampçı ve bungalov üniteleri başına hesaplanacak alan en az 80 metrekare ideali 100 metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır, çadır-araba, karavan veya motokaravan ve Bungalovdan oluşur. Her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancılara ait karavan veya motokaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bungalov üniteleri; en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz, ayrıca bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz. Müşterek kullanım tesisleri ile konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir.

Planlama yapılırken tuvalet, duş, mutfak benzeri müşterek kullanım yerlerinin alanı ve konumu göz önünde bulundurulur.

Üniteler planlanırken yol ve yolun iki tarafına üniteler yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Bir yol ve iki yanı üniteli yerleşim sisteminin kamping alanının tamamına uygulanması özellikle elektrik dağıtımını kolaylaştırır. Böylece yanyana ve sırt sırta 4 veya 6 üniteye bir ku­tudan elektrik dağıtımı yapmak mümkün olur. (100 üniteden fazla kapasiteli tesislerde jeneratör bulunmalı)

Kampçıların konaklamaları tercihen ağaçlarla belirlenmiş ünitelerde olur. Bir üniteye bir kampçı aile yerleşir. Ünite boyutlarının en az (7 x 8 m.) olması uygundur. Kampingin toplam alanına uygun olarak bu ölçüler değiştirilebilir. Seçilen ağaçların gölge yapıcı özelliği olmasında büyük yarar vardır.

4.1 Her on kampçı ünitesi için :

4.1.1 En az bir kadın ve bir erkek tuvaleti. Tuvaletlerde tuvalet kağıdı, çöp kovası ve tuvalet fırçası olmalı. Erkek tuvaletlerinde en az bir pisuar yapılır.

4.1.2 En az bir kadın ve bir erkek için kitlenebilir duş ve lavabosu, lavabonun yanında priz, tezgah, sabun, ayna ve raf bulunmalı. Duşlarda soyunma kısmı, askılık ve sabunluk / şampuanlık olmalı.

Kamp sakinlerinin üzerinde önemle durdukları ve sıkça dile getirdikleri konu olan tuvalet ve lavaboların temizliğine olduğundan fazla önem verilmelidir.

4.1.3 Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme yerleri bulunur.

4.2 Her beş kampçı ünitesi için hizmet verebilecek birer adet yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama mahalli ile ünite kapasitesinin en az % 50’sine hizmet verecek sayıda kampçıların gıda maddelerini muhafaza edebilecekleri soğutucu kilitli dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal bulunur.

4.3 Kampçıların yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üstü kapalı açık teraslar ve spor ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler yapılır.

4.4 Kamping girişinde kampingin yerleşim planı bulunur. Ayrıca bu plan bastırılmış olarak kampçılara girişte verilebilir.

4.5 Kamping alanında yönlendirme ve makine ile tesisatın kullanımına ilişkin bilgilendirme levhaları ve işaretler bulunur.

5. Kampçılara Sağlanan Hizmetler:

Kampinglerde aşağıda belirtilen tesisler kurulur ve hizmetler verilir.

5.1 Kampçıların ihtiyaçlarını karşılayan satış yeri, Büfe, market (buz, kömür satışı, tüpgaz değişimi), restoran, bar ve benzeri birimlerbu­lunur. (Kampinglerde, lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi halinde de, bu Yönetmelikte öngörülen niteliklere uyulması zorunludur.) 5.2 Geceleme birimlerinin uzağında gerekli spor (voleybol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, su araçları kiralama yeri), çocuk parkları, eğlence alanı ve tesisler (havuz, bebek odası, dinlenme odası, toplantı odası, internet odası) yapılır. Eğlence mekanı yapılacaksa, diğer kampçılara gürültü ulaşmayacak bir yerde, mümkünse ses izolasyonlu olmalıdır.

5.3 Sağlık ve ilk yardım hizmetleri verilir.

5.4 Deniz, göl ve akarsu kıyılarındaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru bulundurulur.

5.5 Kampinglerde, telefondan kampçıların da yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılır.

5.6 Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanım ünitelerini aydınlatma tesisatı yapılır.

5.6 Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti verilir. Bazı kampinglerde elektrik dahil ücret alınırken, bazılarında belirli bir elektrik ücreti alınır. Doğrusu saat koyarak harcanan elektrik ücretini tahsil etmektir.

5.7 Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu, sağlıklı içme suyu (ünitelere kanalizasyon) hizmeti verilir.

5.8 Araba yıkama yeri olarak, Kampinglerde, beton zeminli ve pis suyun drene edildiği araba yıkama yerleri düzenlenir.

5.9 Kampingin uygun bir yerine her 50 ünite için, karavan ve motokaravanların tuvalet atığı boşaltmaları için Kimyacal WC ve atık su tanklarının boşaltılıp temizleneceği ve temiz su doldurula bilecekleri yerler yapılır.

5.10 Yerli ve yabancılara ait karavan veya motokaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.

5.11 Sağlık ve temizlik açısından çöplerin toplanması ve atılması büyük önem taşır. Kampingin belirli yerlerine kapalı büyük çöp kapları (her 4 üniteye bir kapaklı çöp kovası, kişi başı 4 dm3/gün) yollara ise çöp kutuları konulur. Bu çöplerin düzenli toplama hizmeti verilmesi gereklidir.

5.12 Plaj varsa, şemsiye, soyunma kabini ve şezlong ile denizden çıkanların ayaklarının kumunu temizlemeleri için plaj çıkışına bir su tesisatı koymak gerekir.

5.13 Yangın ihtimaline karşı önlem alınmalıdır. Belirli mesafelerde yangın muslukları ve hortumu, kimyasal yangın tüpleri, kum kovaları, balta, kürek v.s. gibi alet edevat bulundurulur.

6. Kamp Yaşam Kuralları :

Kamp işletmecisi kampinge gelenlerin huzur ve güven aradıklarının bilincinde olarak bunları sağlamakla sorumludur.

6.1 Yüksek sesle her türlü müzik, çevreyi rahatsız edecek her türlü gürültü önlenmelidir.

6.2 Kampçıların özellikle dinlenme saatlerinde çocukların çevreyi rahatsız etmemeleri sağlanmalıdır.

6.3 Kamp sakinlerinin çevredekileri rahatsız edecek giysi ile dolaşmaları ve kotu görüntü sergilemeleri engellenmelidir.

6.4 Kamping işletmecileri, bu kurallara kendi kurallarını da ekleyerek kampingcilere duyurmak ve uymalarını sağlamakla sorumludur.

7. Diğer Tesisler:

Diğer tesisler, kampçıların emniyetini, rahatını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak tesislerdir. Kamp sahası içerisinde, kuruluş yerine uygun, çeşitli spor sahaları düzenlenir.

NOT: Yukarıda belirlenen asgari standartların uygulaması dışında, kamp işletmecilerinin kamplarını yapısal ve hizmet açısından standartların üzerine çıkarmaları, ileride Federasyonumuz tarafından uygulanacak olan kampinglere yıldız verilmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

KAMP YERİ ÖRNEK GÖRSELLERİ