Tarihçe

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Tarihçesi

Ülkemizde kamp ve karavancılık 1966 yılında Türkiye Kamp ve Karavan Derneği kurulması ile ilk defa bir dernek çatısı altında toplanmaya başlanılmıştır. TKKD’nin Genel Merkezi Ankara’dadır ve 1974 yılında, Bakanlar Kurulu Kararı ile dernek isminin başına “Türkiye“ sözcüğünü almıştır. Dernek 1969 yılında F.I.C.C.’ye üye olmuştur. 2007 yılına kadar tek dernek ve bu derneğe bağlı İstanbul ve Bursa’da Şubeleri ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 2007 yılına gelindiğinde Türkiye’de ilk defa internet ortamında haberleşmeyi sağlayan ve Web sayfasını kullanıma açan İstanbul şubesi çeşitli nedenlerle fesih kararı almış ve kapanmıştır. Kapanan TKKD İstanbul Şubesi yerine Avrupa ve Asya yakasında olmak üzere iki ayrı Kamp ve Karavan derneği kurulmuştur. Bu tarihten itibaren tek merkezden yönetim in doğurduğu eksikliklerin ve sakıncaların ortadan kaldırılması ve derneklerin yurt çapına yaygınlaştırılması amacıyla Ülke çapında yeni Kamp ve Karavan dernekleri kurulmaya başlamıştır. Kurulan bu dernekler, 2008 yılında bir araya gelerek camiamızın uzun yıllardan beri ihtiyaç duyduğu ama bir türlü gerçekleştiremediği Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu kurarak bu çatı altında birleşmeye başlamış ve şu anda Ülkemizin bu konudaki tek Federasyonu olarak bağlı 12 Dernek ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.