Prosedürler


Kamping Standartları Yönetmeliği
İnceleyin

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Link

Karayolları Trafik Yönetmeliği
Link

TSE Yönetmeliği
Link

TSE Özel Amaçlı Araçlarda EK XI'de belirtilen standartların uygulanmış olmasını bekler
Link

ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlerlerle ilgili mevzuatlar
Link

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde
Link

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Link