Prosedürler


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Link

Karayolları Trafik Yönetmeliği
Link

TSE Yönetmeliği
Link

TSE Özel Amaçlı Araçlarda EK XI'de belirtilen standartların uygulanmış olmasını bekler
Link

ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlerlerle ilgili mevzuatlar
Link

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde
Link

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Link
(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir)
Secured By miniOrange